Pokud jste navštívili náš web, přihlásili se k odběru novinek nebo jste naším zákazníkem, svěřujete nám vaše osobní údaje. Níže prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou.
 

Zpracování osobních údajů

7.10.2021

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Zde se seznámíte s našimi zásadami zpracování osobních údajů, včetně jejich ochrany a zabezpečení. Tyto podmínky jsou platné od 25. května 2018 v souvislosti s novým nařízením GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Pokud jste navštívili náš web, přihlásili se k odběru novinek nebo jste naším zákazníkem, svěřujete nám vaše osobní údaje. Níže prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Quentin, spol. s r. o., IČ 64576507 se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8 (dále jen: „správce“). Správce je provozovatelem webových stránek www.quentin.cz a www.dtpobchod.cz.
 

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
email: gdpr@quentin.cz
telefon: +420 233 355 585
 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
   

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, telefon a email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit v případě oprávněného zájmu vyplývajícího z plnění smlouvy nebo aktivního přihlášení k odebírání novinek a obchodních sdělení (vyžadována pouze emailová adresa, emailová adresa je ověřena pomocí dvojího potvrzení).

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 

IV.
Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 6 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

V.
Příjemci osobních údajů a jejich předávání třetím osobám

 1. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti a zpracování osobních údajů.
 2. Soubory cookies. Cookies jsou krátké datové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem zařízení, které webové stránce umožňují rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Soubory cookies nepracují s žádnými daty z vašeho pevného disku, nezaznamenávají vaše jméno, adresu, věk, email, ani jiné osobní údaje. Soubory cookies si pouze pamatují vaše předvolby. Osoby užívající webové stránky nejsou na základě těchto informací identifikovatelné. Jaké cookies používáme:
 • Soubory cookies používáme k zajištění technické funkčnosti webu (abyste se nemuseli na každé stránce přihlašovat znovu, aby nákupní košík během vaší návštěvy udržel v paměti svůj obsah apod.).
 • Cookies pro měření návštěvnosti našich webových stránek a k analýze jejich užívání prostřednictvím služby Google Analytics a pro správné cílení reklam. Veškerá generovaná data jsou anonymní.
 1. Údaje v logu serveru – při každém přístupu na webové stránky se ukládají určité informace na serveru do logovacího souboru. Pomocí logu se optimalizují webové stránky, nefunkční odkazy a chyby programu. Nespojují se s konkrétními osobami. V souboru jsou evidovány následující údaje:
 • IP adresa
 • Použitý webový prohlížeč
 • IP Adresa zprostředkujícího serveru
 • Čas a datum připojení, objem přenesených dat
 1. Příjemci osobních údajů jsou následující třetí osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (PPL CZ s.r.o. – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=art&art_id=650),
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (CyberSoft, s.r.o.),
 • program Ověřeno zákazníky (Heureka Group, a.s.). V rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen, zjišťujeme Vaši spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 • zajišťující marketingové služby (Ecomail.cz s.r.o.),
 • zpracovávající účetnictví (Caron, a.s.),
 • analytické webové služby (Google Analytics, Zboží.cz)
 • sociální pluginy třetích stran na webových stránkách (Facebook - Zásady používání dat platných na síti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php, Twitter - Prohlášení o ochraně osobních údaju na stránkách služby Twitter: twitter.com/privacy). Tyto sociální pluginy nejsou spravovány správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.
 • předávání osobních údajů ve spojení s licencováním zakoupeného softwaru – k uskutečnění kupní smlouvy je nutné licencovat software na konkrétního uživatele
 • Správce předává osobní údaje je na základě oprávněných důvodů v bodu V. 2. Správce nepředává osobní údaje uživatelů třetím stranám za účelem reklamy a marketingu. Výjimku tvoří plnění zákonných ustanovení vyžadujících spolupráci s orgány trestního stíhání či s jinými státními orgány nebo při konkrétním podezření na zneužití webových stránek.

 

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečený přístup k webu a úložištím, šifrování citlivých údajů, zabezpečené tištěné podklady.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře při odeslání objednávky či žádosti o zasílání novinek. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.