Podmínky pro vrácení zboží


V souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb může spotřebitel vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od koupě. Tato možnost se nevztahuje na zboží zakoupené dle obchodního zákoníku (tedy zboží koupené za účelem podnikání - na fakturu "s IČem").

Jak postupovat

K vracenému zboží připojte dokument, ve kterém uvedete číslo faktury nebo číslo objednávky společnosti Quentin spol. s r.o. - provozovatele internetového obchodu „DTPobchod.cz“. Do popisu je nutné uvést, že zboží je vraceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vrácení zboží není nutné uvádět, ale uvedete-li jej, budeme rádi. K hladkému vyřízení přispěje, budete-li o vrácení zboží předem informovat e-mailem ( reklamace(zavináč)quentin(tečka)cz) či telefonicky (+420 233 355 585).

Quentin, spol. s r.o., se zavazuje oznámit spotřebiteli do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na jeho adresu, zda byly splněny všechny podmínky pro vrácení zboží a bude-li žádosti vyhověno.

V případě přijetí zboží zpět je spotřebitel povinen následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán, a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží, a to buď hotově z pokladny v sídle spol. Quentin nebo bankovním převodem, požádá-li o to zákazník písemně s uvedením svého bankovního spojení.

Upozornění

Lhůta na vrácení zboží je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času zásilku odeslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato 14denní lhůta není určena k testování zboží, takové chování není v souladu s podmínkami pro vrácení zboží - viz níže.

Rozpor s kupní smlouvou

Někdy se to bohužel stane a my Vám, ač neradi, dodáme vadný výrobek. Nebo výrobek, který byl chybně prezentován, a dodané zboží pak neodpovídá názvu / definici objednaného.
 • Co s tím? Danou situaci lze nejlépe řešit uplatněním reklamace výrobku "pro rozpor s kupní smlouvou" (ustanovení § 616 občanského zákoníku), protože výrobek byl vadný již v okamžiku převzetí zboží.
 • Na co má kupující právo? Podle § 616 odst. 3 občanského zákoníku má dle své vlastní volby právo buď na opravu vady nebo na výměnu zboží za jiný kus téhož modelu. A to bezplatně a bez zbytečného odkladu z naší strany.
 • Pokud by toto řešení nebylo možné? (například zboží není skladem) Zákazník má dle své vlastní volby právo na přiměřenou slevu z ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit (může výrobek vrátit a požadovat vrácení peněz v plné výši kupní ceny).
 • Kdy to neplatí? Předchozí nároky nelze uplatnit, pokud kupující při převzetí věci o rozporu věděl, či rozpor sám způsobil.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • V záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje)
 • V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je zde.

Dále dle zákona nelze odstoupit od smlouvy:

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (objednáte-li si u nás speciální BTO konfiguraci počítače, nelze uplatnit nárok na vrácení zboží bez udání důvodu)
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.


PŘIHLÁSIT DTPnews

Informace o novinkách, slevách a speciálních akcích e-mailem. Zaregistrujte se!

Aktualizováno:
28.3.2020, 12:30
Skladová dostupnost:
online